Hva heter egentlig «cumin» på norsk?

I det siste har jeg jobbet en del med språkvask og korrektur av kokebøker. Dette er på mange måter en takknemlig jobb, siden jeg får anledning til å kombinere to av mine store interesser – mat og språk – men til tider kan det også være ganske frustrerende. Det finnes så avgjort kokebokforfattere det er en fryd å lese også rent språklig sett (Nigel Slater er en av mine personlige favoritter), men de fleste fører nok kokkekniven med langt stødigere hånd enn pennen.

Noe som er spesielt påfallende, er at mange kokker rett og slett virker usikre på hva en del matvarer heter på norsk. Det er for eksempel ikke uvanlig å se klønete utlegninger som «store hvite bønner» eller anglisismer som «smørbønner» for det som på norsk vitterlig heter «limabønner». Andre ganger har forfatteren rett og slett gitt opp og begynt å bruke det engelske ordet isteden. I boken jeg jobber med for øyeblikket, har forfatteren valgt denne løsningen med et ord som ofte skaper hodebry langt utenfor kokkenes rekker, nemlig det engelske «cumin».

For hva heter egentlig dette krydderet på norsk? Jeg har selv sett så mange varianter – «spisskummen», «spisskum» og «kummen» er vel de vanligste – at jeg har blitt usikker på hva som er riktig norsk, og jeg er åpenbart ikke alene. Dette er heldigvis en form for forvirring det er enkelt å få klarhet i. Alt man trenger, er et knippe ordbøker. Så:

  • Spisskum er korrekt norsk. Både Tanums store rettskrivningsordbok og Bokmålsordboka har denne formen som oppslagsord.
  • Spisskummen er også et norsk ord for samme krydder, men denne formen finner jeg bare i Riksmålsordboken. Den må vel dermed regnes som foreldet – hvis man da ikke tvert imot vil si at den har fått en renessanse de siste årene.
  • Et litt glemt, men like fullt korrekt norsk navn på dette krydderet er spisskarve. Spisskarve er faktisk den formen som står oppført i flest av ordbøkene jeg har sjekket: Tanums store rettskrivningsordbok, Bokmålsordboka, Norsk ordbok og Riksmålsordboken. Jeg vil gjerne slå et slag for denne formen; mye av forvirringen ville nok ha vært unngått hvis den fremdeles hadde vært i bruk.
  • Kummen er et foreldet norsk navn på karve – som er en nær slektning av spisskarven, men som har en ganske annen smak. På dansk heter karve fremdeles «kommen».
  • Kummin er ikke et norsk ord. Det er svensk og betyr karve.

For å oppsummere: Den som vil holde seg til moderne, offisiell rettskrivning, må bruke formene spisskarve eller spisskum. For de frilynte går også spisskummen greit. Kummen og kummin er helt på jordet.

 

Reklamer

Forbilder

«Rollemodell» er ikke – uaktet hva dagspressen forsøker å bille oss inn – et ord som finnes i det norske språk. Det som på engelsk heter «role model», heter «forbilde» på norsk.

Altså.

Ikke slik:

Den som vil lære godt språk, bør ikke ha dagspressens journalister som rollemodell.

Men slik:

Den som vil lære godt språk, bør ikke ha dagspressens journalister som forbilde.